Kako zalepiti veliku dugu sa prenosnom folijom

Stikeri sa prenosnom folijom  

 

Kako prilepiti stiker na prenosnu foliju